Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

194
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
НПУ імені М.П. Драгоманова
National Pedagogical Dragomanov University
02125295
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Андрущенко Віктор Петрович
вул. Пирогова, 9, Київ
вул. Пирогова, 9, Київ
(044)2393031
pk@npu.edu.ua
1834

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]