Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Львів

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

187
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
ЛДУФК ім. Івана Боберського
Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj
34606048
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
Ректор Приступа Євгеній Никодимович
вул. Костюшка, 11, Львів, Львівська область
вул. Костюшка, 11, Львів, Львівська область
032 255 32 01,272 75 61
info@ldufk.edu.ua
1946

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]