Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Бахмут

Артемівський факультет економіки та підприємництва Приватного вищого навчального закладу "Донецький університет економіки та права"

1649
Артемівський факультет економіки та підприємництва Приватного вищого навчального закладу "Донецький університет економіки та права"
ФЕП
26480629
Відокремлений підрозділ
Приватна
декан
вул. Некрасова, 1, Бахмут, Донецька область
вул. Некрасова, 1, Бахмут, Донецька область
0623874611; 0627481288
donuep-a@yandex.ru
так
2003

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено