Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Тернопіль

Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій"

163
Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій"
ПВНЗ "ТІСІТ"
Ternopil Institute of Social and Information Technologies
31743974
Інститут
Приватна
Ректор Бакушевич Ярослав Михайлович
вул. Танцорова, 51, Тернопіль, Тернопільська область
вул. Танцорова, 51, Тернопіль, Тернопільська область
(0352) 52 83 10, 52 54 74
info@tisit.edu.ua
2001

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено