Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Лиман

Лиманська філія Українського державного університету залізничного транспорту

1621
Лиманська філія Українського державного університету залізничного транспорту
ЛФ УкрДУЗТ
Lyman Branch of Ukrainian state university of railway transport
34016909
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
в.о. директора Павлов Віталій Іванович
вул. Привокзальна, 35, Лиман, Донецька область
вул. Привокзальна, 35, Лиман, Донецька область
+380(62)-616-24-83
info@kart.edu.ua
так
2001

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено