Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кропивницький

Відокремлений підрозділ "Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв"

1610
Відокремлений підрозділ "Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв"
Separate Division “Kirovohrad Faculty of Kyiv National University of Culture and Arts”
26519254
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство культури України
декан
пров. Василівський, 16, Кропивницький, Кіровоградська область
пров. Василівський, 16, Кропивницький, Кіровоградська область
052 23 23 075
ig.sivich@ukr.net
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено