Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Вінниця

Відокремлений підрозділ 'Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв'

1609
Відокремлений підрозділ 'Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв'
.
Separate Division “Vinnytsia Faculty of Kyiv National University of Culture and Arts”
26519231
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
Кравчук Галина Олександрівна
вул. Стрілецька, 7, Вінниця, Вінницька область
вул. Стрілецька, 7,
(044) 529 98 31, (043) 227 23 55
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено