Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Черкаси

Відокремлений підрозділ "Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв"

1607
Відокремлений підрозділ "Черкаський факультет Київського національного університету культури і мистецтв"
Separate Division “Cherkasy Faculty of Kyiv National University of Culture and Arts”
26520286
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство культури України
Горбатова Надія Олександрівна
вул. Благовісна, 130/1, Черкаси, Черкаська область
вул. Благовісна, 130/1, Черкаси, Черкаська область
(044)529-98-31, (047)23-25-214
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено