Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кропивницький

Кіровоградський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури

1577
Кіровоградський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
Кіровоградський факультет М і Б КУК
26519219
Відокремлений підрозділ
Приватна
декан
пров. Васильківський, 16, Кропивницький, Кіровоградська область
пров. Васильківський, 16, Кропивницький, Кіровоградська область
(052)232 30 75
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено