Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Миколаїв

Відокремлений підрозділ "Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури"

1566
Відокремлений підрозділ "Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури"
Миколаївський факультет М і Б КУК
Autonomous subdivision “Mykolaiv Faculty of Management and Business of Kyiv University of Culture”
33301132
Відокремлений підрозділ
Приватна
декан Пінчук Анна Сергіївна
вул. Дачна, 7-А, Миколаїв, Миколаївська область
вул. Дачна, 7-А, Миколаїв, Миколаївська область
(044)2846404,0512428125
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено