Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Вінниця

Відокремлений підрозділ "Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури"

1540
Відокремлений підрозділ "Вінницький факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури"
Autonomous subdivision “Vinnytsia Faculty of Management and Business of Kyiv University of Culture"
26519202
Відокремлений підрозділ
Приватна
декан
вул. Стрілецька, 7, Вінниця, Вінницька область
вул. Стрілецька, 7,
(044) 284-64-04, (0432) 666 538
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено