Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Вінниця

Вінницька філія Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"

1464
Вінницька філія Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"
ВФ КУРВ
33345667
Відокремлений підрозділ
Приватна
вул. Козицького, 15, Вінниця, Вінницька область
вул. Козицького, 15, Вінниця, Вінницька область
2005

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено