Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Коледж Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"

1454
Коледж Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"
College of Kyiv University for Market Relations
38196754
Коледж
Приватна
директор Морозова Євгенія Володимирівна
вул. Березняківська, 26-Б, Київ
вул. Березняківська, 26-Б, Київ
0442944021
rectorat@kumr.edu.ua
2009

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено