Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Івано-Франківськ

Коледж бізнесу та інформатики приватного вищого навчального закладу "Галицька академія"

1448
Коледж бізнесу та інформатики приватного вищого навчального закладу "Галицька академія"
-
College of business and informatics of Private higher educational establishment "Galytska Academy”
37409582
Коледж
Приватна
Директор
вул. Вовчинецька, 227, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область
вул. Вовчинецька, 227, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область
(0342)71-51-59, (0342)72-30-21
academy@imega.edu.ua
2008

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено