Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Біла Церква

Білоцерківський технічний коледж Товариства сприяння обороні України

1394
Білоцерківський технічний коледж Товариства сприяння обороні України
Білоцерківський технічний коледж ТСОУ
02722909
Коледж
Приватна
Товариство сприяння обороні України
Директор Кучерук Олександр Федорович
вул. Матросова, 50, Біла Церква, Київська область
вул. Матросова, 50, Біла Церква, Київська область
(0456) 34-79-37
btktso@gmail.com
2004

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти

– атестовано – термін дії закінчився – не атестовано
Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) Ліцензований обсяг Рішення про ліцензування Атестовано
Ліцензії не знайдено