Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Миколаїв

Коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

1318
Коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
.
College of V.O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University
36578573
Коледж
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор коледжу Царенко Олена Олексіївна
вул. Бузника, 5, Миколаїв, Миколаївська область
вул. Бузника, 5, Миколаїв, Миколаївська область
0512769826,769950
texnikum@mdu.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено