Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кривий Ріг

Український політехнічний технікум

1080
Український політехнічний технікум
УПТ
Ukrainian Polytechnic College
00193312
Технікум
Державна
Міністерство освіти і науки України
Голова комісії з реорганізації Дутчак Руслан Романович
просп. Поштовий, 66, Кривий Ріг, Дніпропетровська область
просп. Поштовий, 66, Кривий Ріг, Дніпропетровська область
0564902938, 0564903294
ukrpolitech@i.ua
1929

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено