Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

41
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
КНУТШ
Taras Shevchenko National University of Kyiv
02070944
Університет
Державна
Міністерство освіти і науки України
ректор Губерський Леонід Васильович
вул. Володимирська, 60, Київ
вул. Володимирська, 60, Київ
(044) 239-32-20, 289-86-91, 234-89-04
stationery@univ.kiev.ua, office.chief@univ.net.ua
1834

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензовані спеціальності

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
Денна Заочна Вечірня На строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]