Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Київський факультет Національної академії Національної гвардії України

3931
Київський факультет Національної академії Національної гвардії України
Київський факультет НАНГУ
Kyiv Faculty of the National Academy of National Guard of Ukraine
41082556
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство внутрішніх справ України
Начальник Київського факультету Національної академії Національної гвардії України Корнієнко Дмитро Миколайович
вул. Оборони Києва, 7, Київ
вул. Оборони Києва, 7, Київ
098-828-76-00
denicenko@online.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено