Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Первомайськ

Первомайський коледж Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"

2810
Первомайський коледж Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"
-
Pervomaisk College of Private Higher Educational Institution "University of Modern Knowledge"
39679744
Коледж
Приватна
Директор Кирилюк Віра Іванівна
вул. Кам`яномостівська, 5, Первомайськ, Миколаївська область
вул. Кам`яномостівська, 5, Первомайськ, Миколаївська область
229 89 71
sekretariat@umh.edu.ua
2013

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено