Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Первомайськ

Первомайська філія Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"

2809
Первомайська філія Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"
.
Pervomaisk Branch of Private Higher Educational Institution “University of Modern Knowledge”
39679739
Відокремлений підрозділ
Приватна
директор
вул. Кам`яномостівська, 5, Первомайськ, Миколаївська область
вул. Кам`яномостівська, 5, Первомайськ, Миколаївська область
05161 5 46 81
sekretariat@umk.edu.ua
2012

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено