Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Житомир

Житомирська філія Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"

2801
Житомирська філія Приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"
.
Zhytomyr Branch of Private Higher Educational Institution "University of Modern Knowledge"
39679629
Відокремлений підрозділ
Приватна
Директор Войтенко Архип Борисович
вул. Якіра, 20, Житомир, Житомирська область
вул. Якіра, 20, Житомир, Житомирська область
0412 24 35 36
sekretariat@umk.edu.ua
2002

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено