Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Самбір

Самбірська філія Західноукраїнського національного університету

2783
Самбірська філія Західноукраїнського національного університету
СмФ ЗУНУ
Sambir Branch of West Ukrainian National University
25555816
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор Шевчук Руслан Петрович
вул. Крушельницької, 7, Самбір, Львівська область
вул. Крушельницької, 7, Самбір, Львівська область
(03236)33097
sambir@tneu.edu.ua
1998

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено