Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Березань

Березанська філія Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

2758
Березанська філія Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
Березанська філія МАУП
25896894
Відокремлений підрозділ
Приватна
Директор Кащеєва Галина Миколаївна
вул. Дородніцина, 8А, Березань, Київська область
вул. Дородніцина, 8А, Березань, Київська область
(04475) 6 13 79
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено