Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Миколаїв

Південнослов’янський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад Київський славістичний університет»

270
Південнослов’янський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад Київський славістичний університет»
Pivdennosloviansky Institute Private joint stock company «Institution of Higher education of Kyiv Slavonic University»
25379288
Інститут
Приватна
Горлачук Валерій Васильович
вул. Логвиненко, 2, Миколаїв, Миколаївська область
вул. Анрі Барбюса, 9, Київ
(0512) 55 57 10
usi_ksu@mail.ru
1994

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено