Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кривий Ріг

Криворізький навчальний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

1550
Криворізький навчальний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Kryvyi Rih Educational Center of Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade
26236361
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
Резниченко Наталія Михайлівна
вул. Курчатова, 13, Кривий Ріг, Дніпропетровська область
вул. Курчатова, 13, Кривий Ріг, Дніпропетровська область
0564652815
kdket@yandex.ru
2002

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено