Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Маріуполь

Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

1543
Маріупольський навчально-консультаційний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Mariupol Educational Consulting Center of Mykhaylo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade
25928625
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
Колодяжна Ірина Вікторівна
вул. Матросова, 7, Маріуполь, Донецька область
вул. Матросова, 7, Маріуполь, Донецька область
0629343382
mukc.mar@meta.ua
так
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено