Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кременчук

Кременчуцька філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

1529
Кременчуцька філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Кременчуцька філія Глухівського НПУ ім. О.Довженка
Kremenchuk department of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
26219339
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
Шакотько Віктор Васильович
вул. Лізи Чайкіної, 33, Кременчук, Полтавська область
вул. Києво-Московська, 24, Кременчук, Полтавська область
(0536) 77-53-48
krem_gnpu@ukr.net
2001

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено