Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Коробки

Навчально-консультативний центр Харківської державної зооветеринарної академії на базі Каховського державного аграрного зоотехнікуму

1488
Навчально-консультативний центр Харківської державної зооветеринарної академії на базі Каховського державного аграрного зоотехнікуму
33774737
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
НКЦ ХДЗВА,, с. Коробки, Каховський район, Херсонська область
НКЦ ХДЗВА,, с. Коробки, Каховський район, Херсонська область
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено