Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кропивницький

Кіровоградське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

1456
Кіровоградське відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання
35295587
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство внутрішніх справ України
начальник
вул. Бєляєва, 17, Кропивницький, Кіровоградська область
вул. Бєляєва, 17, Кропивницький, Кіровоградська область
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено