Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Чортків

Відокремлений структурний підрозділ «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету»

1403
Відокремлений структурний підрозділ «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету»
ВСП «ЧФКЕП ТНЕУ»
Аutonomous structural subdivision "Chortkiv Professional College of Economics and Entrepreneurship of Ternopil National Economic University"
37417766
Коледж
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор Жовковська Тетяна Тарасівна
вул. Степана Бандери, 46, Чортків, Тернопільська область
вул. Степана Бандери, 46, Чортків, Тернопільська область
(03552)2 08 49, 2 13 97
chipbtneu@ukr.net
2010

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020