Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Реєстр педагогічних працівників

Ідентифікатор закладу освіти в ЄДЕБО Назва закладу освіти, в якому працевлаштований працівник Документ про науковий ступінь Документ про вчене звання Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання Відомості про сертифікацію Посада Трудовий статус посади Стаж наукової, педагогічної, науково-педагогічної роботи (повних років) Дата початку стажу