Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Бар

Барська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

1527
Барська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Барська філія Глухівського НПУ ім. О.Довженка
Bar department of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
26285483
Відокремлений підрозділ
Державна
Міністерство освіти і науки України
завідувач Поберецька Вікторія Василівна
майдан Михайла Грушевського, 1, Бар, Барський район, Вінницька область
вул. Києво-Московська, 24, Глухів, Сумська область
(043) 412-32-70
barfiliynpu@ukr.net
1999

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020